nodstopp

mottakTrønderlinjen AS er et frittstående, flermerke lastebilverksted i Midt-Norge med totalt 29 ansatte.  Selskapet ble etablert i 1988 og har kontor på Øysand i Melhus kommune.  I tillegg til å være et frittstående lastebilverksted, er selskapet autorisert på reparasjon av Sisu lastebiler.
 
Med virkning fra 01.01.08 ble Trønderlinjen AS autorisert Mercedes-Benz verksted for lastebiler og busser ved at Motor-Trade AS overførte sin servicemarkedsavtale med Mercedes-Benz Norge. Motor-Trade AS forestår fortsatt salg av Mercedes-Benz lastebiler og busser.
 
Fra og med 01.01.10 er Trønderlinjen også et autorisert servicepunkt for Fuso Canter lastebiler. 
 
Reparasjon og vedlikehold av tilhengere er et eget satsningsområde, og i løpet av 2009 er Trønderlinjen blitt autorisert servicepunkt for Schmitz Cargobull.  I tillegg har man inngått samarbeidsavtale med det danske firmaet Purefi på salg og ettermontering av avgass-/partikkelfilter for lastebiler.
 
Trønderlinjen fremstår i dag som et av Trøndelags største og mest moderne lastebilverksted.  Anlegget ble i løpet av desember 2007 utvidet med 5 nye verkstedløp, nytt kundemottak og delelager samt at eksisterende verksted ble renovert. Anlegget er nå på 3.200 kvm og består av totalt 10 gjennomkjøringsløp.