Vi utfører årlig flere tusen periodiske kjøretøykontroller (PKK). Ta sikkerheten på alvor!

Periodisk kjøretøykontroll (PKK), ofte kjent som EU-kontroll, er en obligatorisk sjekk for å sikre at kjøretøy oppfyller gjeldende sikkerhets- og miljøkrav. For eiere av lastebiler er denne kontrollen spesielt viktig, ikke bare for å overholde loven, men også for å sikre at tungtransporten foregår trygt på veiene.

Hva er periodisk kjøretøykontroll (PKK)?

PKK er en grundig teknisk undersøkelse av kjøretøy som er ment for å identifisere potensielle sikkerhetsrisikoer eller problemer som kan påvirke både sjåførens og andre trafikanters sikkerhet. Denne kontrollen er lovpålagt i Norge og må utføres regelmessig. For lastebiler er kravene til kontrollfrekvens ofte strengere enn for personbiler, gitt deres større rolle og påvirkning i trafikken.

“Regelmessig PKK av lastebiler er essensielt ikke bare for å oppfylle lovkrav, men også for å minimere risikoen for kostbare nedetider og reparasjoner.”

Når skal lastebiler gjennom PKK?

I Norge må lastebiler over 3.500 kg først gjennomgå PKK fire år etter at de er registrert, og deretter annethvert år. Lastebiler med en totalvekt på over 7.500 kg krever imidlertid årlig kontroll. Dette sikrer en hyppigere vurdering grunnet deres intensiverte bruk og større belastning på veisystemene.

Hva blir sjekket under PKK av lastebiler?

Under en periodisk kjøretøykontroll av lastebiler, blir flere nøkkelkomponenter nøye undersøkt for å sikre at de oppfyller de nødvendige standardene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Bremser: Funksjonaliteten og tilstanden til bremsesystemet, inkludert bremseskiver, -tromler, -slanger og -rør, samt ytelse under bremsing.
  • Styring: Kontroll av styringssystemet for å sikre presisjon og sikkerhet under manøvrering.
  • Sikt: Kontroll av vindusviskere, speil, og vinduer for å sikre god sikt under alle kjøreforhold.
  • Lys og signalanordninger: Sjekk av alle lys og signaler for å sikre at de fungerer korrekt, noe som er kritisk for synlighet og kommunikasjon i trafikken.
  • Hjul og dekk: Evaluering av dekkmønsterdybde og dekkenes generelle tilstand. Feil på dekk kan føre til alvorlige ulykker, spesielt under tunge laster.
  • Utslipp: Måling av eksosutslipp for å verifisere at kjøretøyet oppfyller miljøstandardene. Dette er spesielt viktig for eldre lastebiler som kan ha høyere utslippsnivåer.
  • Karosseri og chassis: Inspeksjon av kjøretøyets struktur for rust, skader eller andre forhold som kan kompromittere sikkerheten.

Hvorfor er PKK viktig for lastebiler?

Regelmessig PKK av lastebiler er essensielt ikke bare for å oppfylle lovkrav, men også for å minimere risikoen for kostbare nedetider og reparasjoner. En godt vedlikeholdt lastebil er mer drivstoffeffektiv, sikrere å kjøre, og har generelt en lengre levetid. For transportbedrifter representerer dette direkte økonomiske fordeler.

Trønderlinjen AS på Øysand har spesialisert seg på PKK av lastebiler og tilbyr en grundig kontroll utført av erfarne teknikere. Ved å velge oss sikrer du at din lastebil ikke bare oppfyller alle krav, men også bidrar til en tryggere og mer bærekraftig transportsektor. Ta kontakt med oss for å planlegge din neste periodiske kjøretøykontroll.